Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy B

06 tháng 3 2021 15:04

câu hỏi

tính a, 5/8+1/= b,3/25+2/5= c, 2/9+ 5/27= d,3/8+5/32=


9

2


Nguyễn T

07 tháng 3 2021 13:04

b,13/25 c,11/27 d,17/32

Nguyễn T

08 tháng 3 2021 12:36

câu a bạn còn thiếu kìa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho em hoi hoc mon toan co co the giang cham duoc khong

0

Lihat jawaban (1)