Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

11 tháng 8 2022 04:32

câu hỏi

Tính: a) 3/7+(−5/2)+(−3/5)

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher117

University of Pedagogy

11 tháng 8 2022 04:49

Được xác nhận

Xin chào em Bao T, Đây là một bài tập thuộc toán khối 6, Chương Phân số, bài Phép cộng và phép trừ phân số Bài giải chi tiết: a) 3/7+(−5/2)+(−3/5) =30/70-175/70-42/70 =-187/70 Kết luận: đáp án chính xác là... Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận