Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

11 tháng 6 2022 03:45

câu hỏi

tính: a)(-2)⁴ b)(-3)⁵ c)(-1/3)⁴


9

2


Lyly L

11 tháng 6 2022 06:52

a,(-2)⁴=16 b,(-3)⁵=-243 c,(-⅓)⁴=1/81

A. Nguyễn

University of Pedagogy

17 tháng 6 2022 07:51

Chào em Thủy T, Đây là một bài thuộc Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, bài Lũy thừa của một số hữu tỉ. Bài giải chi tiết: a)(-2)⁴ = 16 b)(-3)⁵ = -243 c)(-1/3)⁴ = -1/81 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

1

Được xác nhận

Bạn Nam mua một đôi giày thể thao hết 200 nghìn đồng .Số tiền này bằng 5/8 số tiền Nam tiết kiệm được. Hỏi với số tiền còn lại Nam vó thể mua thêm được một chiếc áo phông giá 130 nghìn nữa hay không?

22

Lihat jawaban (3)