Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp V

06 tháng 10 2022 14:02

câu hỏi

tính A= 2+2mũ 2+2 mũ3 +2mũ4 +...+2mũ100

alt
alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Diệp V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>A=2+2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+...+2<sup>100</sup></p><p>⇒2A=2(2+2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+...+2<sup>100</sup>)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+2<sup>4</sup>+...+2<sup>101</sup></p><p>⇒2A–A=A=(2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+2<sup>4</sup>+...+2<sup>101</sup>)–(2+2<sup>2</sup>+2<sup>3</sup>+...+2<sup>100</sup>)</p><p>⇒A=2<sup>101</sup>–2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Diệp V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

A=2+22+23+...+2100

⇒2A=2(2+22+23+...+2100)

          =22+23+24+...+2101

⇒2A–A=A=(22+23+24+...+2101)–(2+22+23+...+2100)

⇒A=2101–2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Diệp V

06 tháng 10 2022 14:10

e cảm ơn ah

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận