Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 10 2022 07:29

câu hỏi

Tính: A=2/(1×2)+2/(2×3)+2/(3×4)+2/(4×5)+…+2/(19×20)+2/(20×21)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 07:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số , Bài Phép cộng và phép trừ các phân số</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>A=2/(1×2)+2/(2×3)+2/(3×4)+2/(4×5)+…+2/(19×20)+2/(20×21)</p><p>=2.[1/(1×2)+1/(2×3)+1/(3×4)+1/(4×5)+…+1/(19×20)+1/(20×21)]</p><p>=2.(1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/19-1/20+1/20-1/21)</p><p>=2.(1-1/21)</p><p>=2.20/21</p><p>=40/21</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số , Bài Phép cộng và phép trừ các phân số

Bài giải chi tiết : 

A=2/(1×2)+2/(2×3)+2/(3×4)+2/(4×5)+…+2/(19×20)+2/(20×21)

=2.[1/(1×2)+1/(2×3)+1/(3×4)+1/(4×5)+…+1/(19×20)+1/(20×21)]

=2.(1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/19-1/20+1/20-1/21)

=2.(1-1/21)

=2.20/21

=40/21

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)