Square root
VBT
Calculator
magnet

LÊ H

01 tháng 10 2021 10:17

câu hỏi

Tính 2/3+3/4+1/6


7

1


Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 03:53

=8/12+9/12+2/+2=19/12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

với lãi xuất tiết kiệm là 0.6% hỏi cần bao nhiêu tiền để sau 1 tháng 1phânf 2 số tiền lãi là 45000đ

0

Lihat jawaban (1)