Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 8 2022 08:44

câu hỏi

Tính: 15/16:3/8×3/4.

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 09:27

Được xác nhận

Xin chào em Ly P, Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, bài Phép chia hai phân số; Phép nhân hai phân số Bài giải chi tiết: trong hình ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận