Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư B

12 tháng 10 2022 13:43

câu hỏi

tổng sau có chia hết cho 2 không 5.6.7+8.9

alt

4

3

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 13:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thư B</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Ta thấy 5.6.7 chia hết cho 2 vì có thừa số 6 chia hết cho 2</p><p>Ta thấy 8.9 chia hết cho 2 vì có thừa số 8 chia hết cho 2</p><p>Khi đó tổng 5.6.7+8.9 chia hết cho 2 vì cả 2 số hạng đều chia hết cho 2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thư B

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết

Câu trả lời chi tiết như sau:

Ta thấy 5.6.7 chia hết cho 2 vì có thừa số 6 chia hết cho 2

Ta thấy 8.9 chia hết cho 2 vì có thừa số 8 chia hết cho 2

Khi đó tổng 5.6.7+8.9 chia hết cho 2 vì cả 2 số hạng đều chia hết cho 2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Ng N

12 tháng 10 2022 14:10

<p>&nbsp;&nbsp;<strong> 5 x 6 x 7 + 8 x 9</strong></p><p><strong>= &nbsp;30 x 7 + &nbsp; 72</strong><br><strong>= &nbsp; &nbsp;210 &nbsp; + &nbsp; 72</strong></p><p><strong>= &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 282</strong><br><strong>Vì có số cuối là số 2 nên chia được cho 2 nha&nbsp;</strong></p>

   5 x 6 x 7 + 8 x 9

=  30 x 7 +   72
=    210   +   72

=         282
Vì có số cuối là số 2 nên chia được cho 2 nha 

Lê L

12 tháng 10 2022 14:13

<p><strong>5 x 6 x 7 + 8 x 9</strong></p><p><strong>= &nbsp;30 x 7 + &nbsp; 72</strong><br><strong>= &nbsp; &nbsp;210 &nbsp; + &nbsp; 72</strong></p><p><strong>= &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 282</strong></p><p><strong>số tận cùng là 0;2;4;6;8 là chia hết cho 2 nên tổng chia hết cho 2</strong></p><p>&nbsp;</p>

5 x 6 x 7 + 8 x 9

=  30 x 7 +   72
=    210   +   72

=         282

số tận cùng là 0;2;4;6;8 là chia hết cho 2 nên tổng chia hết cho 2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thục hiện phép tinh: a) 27/23+5/21−4/23+16/21+1/2

5

Được xác nhận