Square root
VBT
Calculator
magnet

Gjkfdskkbdtgsk G

05 tháng 11 2022 15:00

câu hỏi

Tổng số phân lớp electron chứa electron của X là 8 . Tổng số electron ở lớp M nhiều hơn tổng số electron ở các lớp còn lại là 1. Cho các câu sau. (1). Số electron độc thân của X là 1 (2). X có 4 lớp electron (3). Lớp vỏ ngoài cùng của X có 6 electron. (4). X là nguyên tử thuộc nguyên tố phi kim Số câu đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

09 tháng 11 2022 14:04

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài giải chi tiết: Vì Tổng số phân lớp e của X là 8 nên CH X là : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p mà tổng e- của lớp thứ 3 là 18 nhiều hơn e- của các lớp còn lại là 1 nên cấu hình của X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 (1) đúng (2) đúng (3) sai (4) đúng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hòa tan 28,4g một hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được 10 lít khi ở54,6∘C54,6∘Cvà 0,8064 atm và một dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị của m là.

22

Lihat jawaban (1)