Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy T

21 tháng 9 2021 23:58

câu hỏi

Tổng số hạt trong nguyên tử R là 52. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Tìm từng loại hạt và xác định nguyên tử R *mình cần lời giải, cách tính và đáp án luôn ạ


7

1

Được xác nhận

P. Nguyen

22 tháng 9 2021 04:21

Được xác nhận

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi trên như sau: + Tổng số hạt trong nguyên tử là 52 -- > P + E + N = 52 Mà P = E -- > 2P + n = 52 (1) + Số hạt mang điện (P+E) nhiều hơn số hạt không mang điện (N) là 16 -- > P + E – N = 16 Mà P = E -- > 2P – N = 16 (2) Từ (1) và (2): P = E = 17 và N = 18 Số hiệu nguyên tử Z = P = E = 17 -- > R là clo (Cl)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan 3g Kali vào 150g nước thu được dung dịch KOH và khí hiđro tính nồng độ phần trăm của KOH

2

Lihat jawaban (1)