Square root
VBT
Calculator
magnet

Như N

08 tháng 10 2021 07:36

câu hỏi

tổng số hạt trong 1 nguyên tử của 1 nguyên tố X là 58. trong đó số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 18 a) tính e,p,n,A b) viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X, vị trí trong bảng tuần hoàn, X laf kim loại hay phi kim? vì sao?


1

1


P. Nguyen

24 tháng 6 2022 08:03

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé a/ nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 58 --> p + e +n = 58 mà p=e --> 2p+n=58 (1) số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 18 --> (p+e)-n=18 mà p=e --> 2p-n = 18 (2) từ (1) và (2) suy ra: p =e=19 và n = 20 A=p+n = 19+20 = 39 b/ Cấu hình electron: (1s2)(2s2)(2p6)(3s2)(3p6)(4s1) --> X ở ô số 19, nhóm IA, chu kì 4 --> X là kim loại vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 1,03g muối(X) tác dụng với dung dịch agno3 dư thì thu được một kết tủa có khối lượng bằng 1,88g xác định công thức của muối

3

Lihat jawaban (1)