Square root
VBT
Calculator
magnet

LemNgu L

19 tháng 9 2020 11:21

câu hỏi

Tổng số hạt của một nguyên tử biết điện tích hạt nhân là 12(+). Xác định số hạt nơtron(kí hiệu n), số hạt proton(kí hiệu p), hạt electron(kí hiệu e) mn làm giúp e vs ạ e khum hỉu cho lắm🙁


6

1


P. Nguyen

19 tháng 11 2020 09:07

điện tích hạt nhân là 12+ —> trong hạt nhân có 12 proton Mà p = e -> có 12 electron

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hòa tan hết 1.72 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe, Mg, Zn và Al bằng H2SO4 loãng thu được V lít khí (đkc) và 7.48 gam muối sunfat khan.a) Tính giá trị của V. b) Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt là 48, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. 1) Tìm CTHH R 2) Viết phương trình pứ thực hiện dãy chuyển hóa sau( ghi rõ điều kiện pứ nếu có): H2R ---> RO2 ---> RO3 ---> H2RO4 ---> H2 ---> Cu.

3

Được xác nhận