Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh P

26 tháng 9 2021 02:54

câu hỏi

Tổng số hạt của 1 nguyên tử là A là 58 ,B là 16, D là 48 .Tìm các loại hạt trong nguyên tử A,B,D. Giả sử chênh lệch giữa p và n trong một nguyên tử không quá 1 đơn vị


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 13:20

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên tử Bài giải chi tiết: Ta có p<=n, Vậy nếu 2Z + N không chia hết cho 3 thì nghĩa là Z=N-1 + 58/3 = 19,333 => Z = 19 , N = 20 + 16/3 = 5,333 => Z = 5, N = 6 + 48/3 = 16 => Z = 16, N = 16 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chất nào tác dụng với oxi có sản phẩm là CuO

8

Lihat jawaban (2)