Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

30 tháng 10 2020 05:10

câu hỏi

từ đồng âm là gì


4

3


Bùi N

31 tháng 10 2020 13:11

từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa

Dung D

01 tháng 11 2020 02:01

từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa

Mai T

02 tháng 11 2020 02:18

là từ giống nhau về âm đọc nhưng khác hẳn nhau về nghĩa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trường em có gần nhà không

15

Lihat jawaban (3)