Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ L

10 tháng 11 2019 07:54

câu hỏi

từ đồng âm là gì?????


1

5


Ngô T

15 tháng 12 2019 13:34

từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa

Thư K

10 tháng 11 2019 12:32

những từ có âm đầu và âm cuối giống nhau

Nguyễn T

11 tháng 11 2019 13:27

từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nghĩa

Hoàng T

01 tháng 12 2019 11:01

từ đồng âm là từ có nghĩa âm giống nhau nhưng khác nhau hoàn toàn về nghĩa

Hoàng T

01 tháng 12 2019 11:01

từ đồng âm là từ có nghĩa âm giống nhau nhưng khác nhau hoàn toàn về nghĩa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2

1

Lihat jawaban (1)