Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô B

12 tháng 10 2022 07:36

câu hỏi

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 9 hay không? a) 273645 - 283746 b) 1.2.3.4.5.6 + 108 Giúp em với ạ em đang cần gấp T_T


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 08:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngô B,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>273645 có tổng các chữ số chia hết cho 9 nên 273546</p><p>283745 có tổng các chữ số bằng 30 không chia hết cho 9</p><p>Vậy hiệu này không chia hết cho 9.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngô B,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

273645 có tổng các chữ số chia hết cho 9 nên 273546

283745 có tổng các chữ số bằng 30 không chia hết cho 9

Vậy hiệu này không chia hết cho 9.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận