Square root
VBT
Calculator
magnet

Sarah M

14 tháng 10 2022 13:31

câu hỏi

Tổng hai số tự nhiên là 1478 nếu chuyển 38 đơn vị ở số thứ nhất sang số thứ hai thì hai số đó bàng nhau. Tìm hai số đó ?


14

2


R. Roboteacher45

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 05:30

<p>Xin chào em Sarah M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Phép cộng và phép trừ</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>Gọi 2 số tự nhiên đó lần lượt là a và b</p><p>Ta có: a+b=1478 và a-38=b+38 &lt;=&gt; a-b=76</p><p>=&gt;a=777; b=701</p><p>Vậy 2 số tự nhiên cần tìm là 777 và 701.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Sarah M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Phép cộng và phép trừ

Bài giải chi tiết : 

Gọi 2 số tự nhiên đó lần lượt là a và b

Ta có: a+b=1478 và a-38=b+38 <=> a-b=76

=>a=777; b=701

Vậy 2 số tự nhiên cần tìm là 777 và 701.

Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Hạnh N

17 tháng 10 2022 05:22

777 và 701 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)