Square root
VBT
Calculator
magnet

Sarah M

14 tháng 10 2022 12:48

câu hỏi

Tổng hai số tự nhiên là 1478 nếu chuyển 38 đơn vị ở số thứ nhất sang số thứ hai thì hai số đó bằng nhau. Tìm hai số đó ?

Tổng hai số tự nhiên là 1478 nếu chuyển 38 đơn vị ở số thứ nhất sang số thứ hai thì hai số đó bằng nhau. Tìm hai số đó ?


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 13:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Sarah M,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Nếu chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 38 đơn vị thì tổng của chúng không thay đổi.</p><p>Vậy số thứ nhất lúc đầu là :</p><p>( 1478 - 0 ) : 2 + 38 = 777</p><p>Số thứ hai là :</p><p>1478 - 777 = 701</p><p>Đáp số : Số thứ nhất là 777 và số thứ hai là 701.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Sarah M,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Nếu chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 38 đơn vị thì tổng của chúng không thay đổi.

Vậy số thứ nhất lúc đầu là :

( 1478 - 0 ) : 2 + 38 = 777

Số thứ hai là :

1478 - 777 = 701

Đáp số : Số thứ nhất là 777 và số thứ hai là 701.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận