Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

07 tháng 9 2022 19:29

câu hỏi

Tổng hai số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm hai số đó

Tổng hai số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm hai số đó


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 19:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần L,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi a là số nhỏ. Ta có số lớn là a + 14</p><p>Tổng của hai số bằng 80 nên ta có phương trình:</p><p>a + (a + 14) = 80</p><p>⇔ 2a = 80 – 14</p><p>⇔ 2a = 66</p><p>⇔ a = 33</p><p>Vậy số nhỏ là 33, số lớn là 33 + 14 = 47</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần L,
Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.
Bài giải chi tiết:

Gọi a là số nhỏ. Ta có số lớn là a + 14

Tổng của hai số bằng 80 nên ta có phương trình:

a + (a + 14) = 80

⇔ 2a = 80 – 14

⇔ 2a = 66

⇔ a = 33

Vậy số nhỏ là 33, số lớn là 33 + 14 = 47

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận