Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao T

06 tháng 4 2020 10:42

câu hỏi

tổng các số chẵn có 2chữ số khác nhau và có tổng hai chữ số bằng 5 là


0

1


Hiền T

07 tháng 4 2020 03:59

Các số chẵn có 2 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 5 là: 50; 32; 14 Tổng các số đó là: 50 +32+14 = 96 ❤️❤️❤️

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123+456+789+971=??????? đố các bn đó !!!!

9

Lihat jawaban (1)