Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm L

27 tháng 4 2020 02:15

câu hỏi

Tổng của hai số là 48,72 . Hiệu của hai số là 13,32. Tìm hai số đó.


1

5


Nguyễn T

27 tháng 4 2020 14:16

= 31,02 đúng không zợ

Lâm L

28 tháng 4 2020 09:20

đúng rồi bạn

Thanh L

27 tháng 4 2020 12:19

587.9104

Hiền T

27 tháng 4 2020 14:22

SL ( tổng + hiệu ) : 2 SB ( tổng - hiệu ) : 2

Lâm L

28 tháng 4 2020 09:24

sai rồi bạn hai số cộng lại = 48,72

Vũ T

03 tháng 5 2020 02:40

SL:31,02 SB:17,7

Nguyễn T

29 tháng 4 2020 00:33

thank you lê lâm bảo my

Lâm L

29 tháng 4 2020 05:04

không có j

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 giờ 25 phút -3 giờ 15 phút

29

Lihat jawaban (16)