Square root
VBT
Calculator
magnet

Pro P

19 tháng 6 2020 08:34

câu hỏi

Tổng của hai số là 174 . Nếu tăng số hạng thứ nhất 64 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 98 đơn vị thì tổng là bao nhiêu ?


11

2


Nguyễn A

26 tháng 6 2020 05:18

lấy 174 + 64 - 98 = 140 nha

Trần N

21 tháng 6 2020 01:28

140

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thứ năm tuần này là ngày 17 tháng 8.hỏi a; thứ tư tuần trước là ngày nào tháng 8? b;thứ sáu tuần sau là ngày nào tháng 8?

11

Lihat jawaban (2)