Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương M

28 tháng 11 2022 13:43

câu hỏi

Tổng của hai số là 11. nếu tăng số hạng thứ nhất lên hai đơn vị và số hạng thứ hai giảm đi bốn đơn vị thì tổng là bao nhiêu

 Tổng của hai số là 11. nếu tăng số hạng thứ nhất lên hai đơn vị và số hạng thứ hai giảm đi bốn đơn vị thì tổng là bao nhiêu 


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 12:07

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Tổng và hiệu Bài giải chi tiết: Tổng của 2 số sau biến đổi là: 11+2-4=9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×3×3×3=

5

Lihat jawaban (4)