Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh A

27 tháng 11 2019 14:14

câu hỏi

tổng ba góc của một tam giác là gì


1

6


Nguyen T

29 tháng 11 2019 12:51

tổng 3 góc của 1 tam giác bằng 180 độ

Thanh T

01 tháng 12 2019 22:34

Tổng 3 góc của 1 tam giác là 180 độ

Nguyễn H

21 tháng 12 2019 03:39

Tổng 3 góc của 1 tam giác là 3 góc đó cộng lại = 180 độ

ACE H

28 tháng 11 2019 11:13

Tổng ba góc của 1 tầm giác là 180 độ

Ngọc L

05 tháng 12 2019 10:39

180

Thu V

15 tháng 2 2020 02:29

180 độ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh tam giác ABC bằng tam giác DEF

0

Lihat jawaban (2)