Square root
VBT
Calculator
magnet

Thời T

23 tháng 12 2019 04:29

câu hỏi

từ Ngựa là danh từ chung hay danh từ riêng?


0

1


Nguyễn H

24 tháng 12 2019 02:00

danh từ chung

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tả nhân vật dượng hương thư làm một đoạn văn 6-8 câu

1

Lihat jawaban (1)