Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

15 tháng 11 2019 13:54

câu hỏi

Tổng 3 góc tam giác


5

14


Ân L

16 tháng 11 2019 10:26

ta xét tam giác ABC ( ĐL tổng 3 góc) A+ B +C = 180° 40+ 30+C=180° 70 + C=180° C =180° - 70° C = 110°

Anh H

16 tháng 11 2019 10:38

đúng

Anh H

16 tháng 11 2019 10:39

tổng 3 góc của tam giác bằng 180°

Luc H

17 tháng 11 2019 07:04

Tổnh ba gốc bằng 180°

Hiêu N

17 tháng 11 2019 10:15

tổng 3 góc bằng 180

Khoa N

20 tháng 11 2019 15:38

tổng ba góc của tam giác là 180°

Trương M

22 tháng 11 2019 11:27

Bằng 180 độ

Trương M

22 tháng 11 2019 11:28

tổng 3 góc của1 tam giác bằng 180 độ

Duy T

30 tháng 11 2019 23:49

180

Hanh N

22 tháng 12 2019 07:54

tong ba goc tam giac bang 180°

Nguyễn T

23 tháng 2 2020 03:22

tổng ba góc trong 1 tam giác là 180 độ😎

Thợi N

27 tháng 4 2020 13:58

A+B+C=180

Alva A

30 tháng 10 2020 14:02

180°

Heo M

20 tháng 5 2021 05:07

180 độ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá tri cot120^(∘)

40

Được xác nhận