Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi M

24 tháng 11 2019 07:05

câu hỏi

tôn trọng lẽ phải


1

2


Nguyễn T

25 tháng 11 2019 13:56

Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.

Phạm T

27 tháng 11 2019 07:49

tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ tuân theo và bảo về những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ hành vi của mình theo hướng tích cực, không công nhận và làm theo những việc sai trái. Biểu hiện: nói đúng sự thật. Và các biểu hiện khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết bài văn nghị luận về hiện tượng sống thờ ơ vô cảm đối với thế hệ trẻ hiện nay

1

Lihat jawaban (2)