Square root
VBT
Calculator
magnet

Cẩm T

04 tháng 1 2021 12:58

câu hỏi

tần số là gì ạ?


10

1


L. Cô

05 tháng 1 2021 01:37

Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của giá trị đó trong dãy giá trị của dấu hiệu. Em có thể xem thêm trong sách giáo khoa hoặc xem video các thầy cô hướng dẫn trong app Kiến nha :)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận