Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

01 tháng 12 2019 14:50

câu hỏi

tên nước đầu tiên của Việt Nam là tên gì?☺️


4

11


Trí T

02 tháng 12 2019 12:56

nc văn lang nhé

Trí T

02 tháng 12 2019 13:48

NC văn lang

Võ L

03 tháng 12 2019 10:34

nhà nước Văn Lang

Thư T

03 tháng 12 2019 14:05

tên nước đầu tiên của VN tên là VĂN LANG nhé

Nguyễn T

05 tháng 12 2019 13:14

văn lang

Hồng P

05 tháng 12 2019 14:29

Nước Văn Lang

Pon P

23 tháng 12 2019 05:27

Văn Lang. Văn Lang (chữ Hán: 文郎) được coi là quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam. Quốc gia này có kinh đô đặt ở Phong Châu nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Lãnh thổ bao gồm khu vực đồng bằng sông Hồng và 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ.

Bùi T

21 tháng 4 2020 07:18

nước văn Lang

Bùi T

21 tháng 4 2020 07:20

Nước Văn Lang

Bùi T

21 tháng 4 2020 07:30

nước văn Lang

Quan D

30 tháng 3 2021 12:01

văn lang

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người hy Lạp và Roma đã có những đóng góp gì về văn hóa Em hãy nêu một vài thành tựu văn hóa được ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta

0

Lihat jawaban (1)