Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ Đ

24 tháng 10 2020 15:25

câu hỏi

tên của nhà phát minh ra ống hút


41

3


Thành V

27 tháng 10 2020 14:51

hok biết

Ming M

05 tháng 8 2021 16:50

onk Huk🤣🤣🤣🤣

Ming M

06 tháng 8 2021 13:45

onk Huk là ống hút đấy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào

13

Lihat jawaban (2)