Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắm T

29 tháng 11 2019 06:54

câu hỏi

tìm y 25618- (y+1762) =16072


0

1


Huyen N

11 tháng 12 2019 07:55

y +1762 =25618 -16072 y +1762 =9546 y=9546-1762 y=7784

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

56 088:323 =??

0

Lihat jawaban (1)