Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ Q

24 tháng 1 2020 06:41

câu hỏi

tìm x €Z (x+1) chia hết (x-1)


0

1


Mèo Y

09 tháng 2 2020 03:26

( x + 1) chia hết cho ( x - 1 ) Ta có : x + 1 = x - 1 + 1 chia hết cho ( x - 1 ) => 1 chia hết cho ( x - 1 ) ( vì x - 1 chia hết cho x - 1 ) => x - 1 € Ư ( 1 ) = { 1 } => x - 1 = 1 => x = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)