Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

27 tháng 1 2023 14:43

câu hỏi

tìm x,y,z

tìm  x,y,z

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

28 tháng 1 2023 09:08

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Trần N</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 0, y = 4, z = 2<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 0, y = 4, z = 2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trần N
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 0, y = 4, z = 2

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là x = 0, y = 4, z = 2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt

Thi H

31 tháng 1 2023 09:17

<p>&nbsp;</p><p>222</p><p>&nbsp;</p>

 

222

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận