Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranghia T

29 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

tìm x,y,z nguyên thỏa mãn x+3=2 y , 3x+1=4 z

tìm x,y,z nguyên thỏa mãn x+3=2y , 3x+1=4z


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 09:59

Được xác nhận

<p>Chào em Tranghia T,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 6, Chương Số tự nhiên, Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Tranghia T, 

Đây là một bài tập thuộc môn toán 6, Chương Số tự nhiên, Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên 

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)