Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

27 tháng 12 2022 11:30

câu hỏi

Tìm x,y ∈ Z biết,(x-3)(y-5)=11

Tìm x,y ∈ Z biết,(x-3)(y-5)=11


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 11:40

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Trần V</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: (x,y) thuộc {(4,16), (2,16),(14,6), (-8,4)}<br><br>Đây là một bài tập thuộc &nbsp;dạng toán tìm ước lớp 6<br>Bài giải chi tiết:<br>(x-3)(y-5)=11</p><p>Vì x, y thuộc Z nên</p><p>TH1</p><p>x-3 = 1 và y -5 = 11</p><p>&lt;=&gt; x = 4 và y = 16<br>TH2</p><p>x-3 = -1 và y - 5 = 11</p><p>x = 2 và y = 16</p><p>TH3</p><p>x-3 = 11 và y-5 = 1</p><p>&lt;=&gt; x = 14 và y = 6</p><p>TH4&nbsp;</p><p>x-3 = -11 và y - 5 = -1</p><p>&lt;=&gt; x = -8 và y = 4<br>Kết luận: đáp án chính xác là (x,y) thuộc {(4,16), (2,16),(14,6), (-8,4)}<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trần V
Đáp án cho câu hỏi của em là: (x,y) thuộc {(4,16), (2,16),(14,6), (-8,4)}

Đây là một bài tập thuộc  dạng toán tìm ước lớp 6
Bài giải chi tiết:
(x-3)(y-5)=11

Vì x, y thuộc Z nên

TH1

x-3 = 1 và y -5 = 11

<=> x = 4 và y = 16
TH2

x-3 = -1 và y - 5 = 11

x = 2 và y = 16

TH3

x-3 = 11 và y-5 = 1

<=> x = 14 và y = 6

TH4 

x-3 = -11 và y - 5 = -1

<=> x = -8 và y = 4
Kết luận: đáp án chính xác là (x,y) thuộc {(4,16), (2,16),(14,6), (-8,4)}
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Le V

28 tháng 12 2022 03:08

<p>(x-3)(y-5)=11</p><p>Vì x, y thuộc Z nên</p><p>TH1</p><p>x-3 = 1 và y -5 = 11</p><p>&lt;=&gt; x = 4 và y = 16<br>TH2</p><p>x-3 = -1 và y - 5 = 11</p><p>x = 2 và y = 16</p><p>TH3</p><p>x-3 = 11 và y-5 = 1</p><p>&lt;=&gt; x = 14 và y = 6</p><p>TH4&nbsp;</p><p>x-3 = -11 và y - 5 = -1</p><p>&lt;=&gt; x = -8 và y = 4</p>

(x-3)(y-5)=11

Vì x, y thuộc Z nên

TH1

x-3 = 1 và y -5 = 11

<=> x = 4 và y = 16
TH2

x-3 = -1 và y - 5 = 11

x = 2 và y = 16

TH3

x-3 = 11 và y-5 = 1

<=> x = 14 và y = 6

TH4 

x-3 = -11 và y - 5 = -1

<=> x = -8 và y = 4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với ạ

7

Lihat jawaban (2)