Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

15 tháng 10 2022 15:31

câu hỏi

Tìm x,y∈Q biết d/ 2x−5/4=(3−1/2)(x−1/2);

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 14:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>2x−5/4=(3−1/2)(x−1/2)</p><p>&lt;=&gt;2x-5/4=3x-3/2-1/2x+1/4</p><p>&lt;=&gt;-1/2x=0</p><p>&lt;=&gt;x=0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ

Bài giải chi tiết

2x−5/4=(3−1/2)(x−1/2)

<=>2x-5/4=3x-3/2-1/2x+1/4

<=>-1/2x=0

<=>x=0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận