Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng H

06 tháng 8 2021 11:25

câu hỏi

Tìm x, y là các số nguyên thoả mãn pt: x^6+2x^4-y^3 = 125


3

1


Thành Đ

07 tháng 8 2021 10:17

lh zl 0335597352

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4

41

Lihat jawaban (1)