Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

06 tháng 9 2022 10:08

câu hỏi

Tìm x,y biết x^(2)+y^(2)−4x+10y+29=0


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 10:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Kiên N</strong></p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>x<sup>2</sup>+y<sup>2</sup>−4x+10y+29=0</p><p>&lt;=&gt;x<sup>2</sup>-4x+4+y<sup>2</sup>+10y+25=0</p><p>&lt;=&gt;(x-2)<sup>2</sup>+(y+5)<sup>2</sup>=0</p><p>Vì (x-2)<sup>2</sup>≥0 và (y+5)<sup>2</sup>≥0</p><p>=&gt;(x-2)<sup>2</sup>+(y+5)<sup>2</sup>=0</p><p>&lt;=&gt;x-2=0;y+5=0</p><p>&lt;=&gt;x=2; y=-5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết

x2+y2−4x+10y+29=0

<=>x2-4x+4+y2+10y+25=0

<=>(x-2)2+(y+5)2=0

Vì (x-2)2≥0 và (y+5)2≥0

=>(x-2)2+(y+5)2=0

<=>x-2=0;y+5=0

<=>x=2; y=-5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận