Square root
VBT
Calculator
magnet

Tươi K

06 tháng 11 2019 13:41

câu hỏi

tìm x,y biết 2x =5x và y—x=12


0

1


Tiến D

07 tháng 11 2019 14:19

do 2x=5y và y-x=12nên xphần5 =yphần2. Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có : x phần 5=y phần 2 = y phần 2 -x phần 5=12 phần -3=-4 suy ra :x phần 5= -4 suy ra :x= -20. y phần 2=-4. suy ra : y=-8.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá tri cot120^(∘)

40

Được xác nhận