Square root
VBT
Calculator
magnet

Bình Y

07 tháng 12 2022 15:16

câu hỏi

Tìm X? X:45+206=780

Tìm X?

X:45+206=780


7

2


Mik M

08 tháng 12 2022 06:14

bằng 50

Nguyễn T

08 tháng 12 2022 09:02

<p>X:45+206=780</p><p>X:45=780-206</p><p>X:45=574</p><p>X=574x45</p><p>X=25830</p><p>Vậy X = 25830</p>

X:45+206=780

X:45=780-206

X:45=574

X=574x45

X=25830

Vậy X = 25830

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con ong bay với vận tốc 32km/h. Hỏi con ong bay với quảng đường 50km trong bao lâu

2

Lihat jawaban (1)