Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

06 tháng 2 2020 13:25

câu hỏi

tìm x? x+29=5*9


0

1


Đặng P

07 tháng 2 2020 14:02

x+29=5*9 x+29=45 x. =45-29 x. =16

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh :125+345+875+455+655+555

18

Lihat jawaban (3)