Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương P

01 tháng 11 2022 12:10

câu hỏi

tìm x : x^2-4+3x(x-2)=0


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 13:18

Được xác nhận

Xin chào em Hùng N, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: Ta có: x^2 +3x^2-6x -4 = 0 => 4x^2 -6x - 4 = 0 => x = 2 và x = -1/2 Kết luận: đáp án chính xác là... Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận