Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

18 tháng 2 2020 04:36

câu hỏi

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x


1

1

Được xác nhận

Trần H

18 tháng 2 2020 05:09

Được xác nhận

|x-1|=0 x-1=0 x=0+1 x=1 4x-15=75-x 4x+x =75+15 5x =90 x =90:5 x =18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-3)+8+×+(-7)=(-15)+3

0

Lihat jawaban (1)