Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyệt N

08 tháng 4 2020 03:19

câu hỏi

Tìm x thuộc Z (x-3)+(x-2)+(-1)+......+10+11=0


0

1


Vũ V

12 tháng 4 2020 11:38

x = -16

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm số tự nhiên n để 6n+31 chia hết cho 3n - 2

0

Lihat jawaban (1)