Square root
VBT
Calculator
magnet

Shdbdvbdbd S

16 tháng 12 2022 13:26

câu hỏi

Tìm x thuộc z biết rằng -4<x<4

Tìm x thuộc z biết rằng -4<x<4


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 12:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Shdbdvbdbd S,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>x thuộc z biết rằng -4&lt;x&lt;4&nbsp;</p><p>=&gt; x ∈ { -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Shdbdvbdbd S, 
Bài giải chi tiết:
x thuộc z biết rằng -4<x<4 

=> x ∈ { -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận