Square root
VBT
Calculator
magnet

Tit T

03 tháng 11 2022 13:19

câu hỏi

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 12:21

Được xác nhận

Xin chào em Tit T Đây là một bài tập thuộc Chương HS Lượng giác và PT lượng giác Bài giải chi tiết: 2sin^2 x + 5cosx -4 = 0 2(1 - cos^2 x) + 5 cos x -4 = 0 2 - 2 cos^2 x + 5 cos x -4 = 0 -2 cos^2 x + 5 cos x -2 = 0 2 cos^2 x - 5 cos x +2 = 0 đặt t = cos x ( - 1 <= t <= 1 ) => 2t^2 - 5t +2 =0 => t= 1/2 ( nhận) t= 2 loại => cos x = 1/2 => x = +- pi/3 + k2pi Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận