Square root
VBT
Calculator
magnet

Tử T

09 tháng 4 2021 14:49

câu hỏi

tìm x thoả mãn biết : 1+2+3+....+x = 36


5

1


Đặng T

10 tháng 4 2021 15:11

ta có : 1+2+3...<36 x<36 1+2+3+... là tổng các số tự nhiên liên tiếp phải nhỉ hơn 36 =>1+2+3+4+5+6+7=28<36 =>x + 28=36 =>x=8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

x^2=2x

21

Lihat jawaban (2)