Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhân T

18 tháng 10 2020 12:11

câu hỏi

Tìm x số đo của tam giác biết :chu vi 22 và các canh của tam giác 2;4;5


9

1


Phạm T

18 tháng 10 2020 14:35

gọi số đo của tam giác đó lần lượt là a,b,c (m, a,b,c€N*) => ta có a/2=b/4=c/5 mà chu vi của tam giác là 22 => 2×(a+b+c)=22 (m) => a+b+c=11(m) Áp dụng TC dãy tỉ số bằng nhau ta có : a/2=b/4=c/5=a+b+c/2+4+5=11/11=1 + a/2=1 => a=2 + b/4=1 => b=4 + c/5=1 => c=5 vậy chiều dài là 5 m chiều rộng là 4 m chiều cao là 2 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biết A^(2)−B^(2)=(A−B)(A+B). Tính a) x^(2)−4

5

Được xác nhận

Cho z2 tia Oy và Oz nằm trên nửa mặt phẳng có cờ là tia Ox sao cho góc xOy bằng 75*,xOz bằng 25* a,Trong ba tia Ox,Oy,Oz nào nằm giữa hai tia còn lại b,tính góc yOz c,góc Om là tia phân giác của góc yOz tính góc xOm

1

Lihat jawaban (1)