Square root
VBT
Calculator
magnet

Lã N

16 tháng 12 2022 14:02

câu hỏi

Tìm x như thế nào?

Tìm x như thế nào?


8

2


Phạm T

17 tháng 12 2022 06:54

<p>x × 400 = 300</p><p>x = 400×300&nbsp;</p><p>x = 120 000</p><p>Bài mẫu nha bạn&nbsp;</p>

x × 400 = 300

x = 400×300 

x = 120 000

Bài mẫu nha bạn 

Nguyễn P

19 tháng 12 2022 13:26

<ol><li>Flo ≤jgi</li></ol>

  1. Flo ≤jgi
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)