Square root
VBT
Calculator
magnet

Lenguyen A

19 tháng 10 2022 16:26

câu hỏi

Tìm x giá trị tuyệt đối a) |x 5/6|=1/2 b) |x-3/4|=2/5 c) |3x 1/2|=0

Tìm x giá trị tuyệt đối

a) |x 5/6|=1/2

b) |x-3/4|=2/5

c) |3x 1/2|=0

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 02:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 8<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>|x-3/4|=2/5</p><p>=&gt;x-3/4=2/5 hoặc x-3/4=-2/5</p><p>=&gt;x=23/20 hoặc x=7/20</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. &nbsp;Cảm ơn em</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 8
Bài giải chi tiết: 

|x-3/4|=2/5

=>x-3/4=2/5 hoặc x-3/4=-2/5

=>x=23/20 hoặc x=7/20

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.  Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)